FORSIDE
  KOMPETENCER
  PROFIL
  PRISER
  KONTAKT
  ENGLISH VERSION
   
 

 

KOMPETENCER

Oversættelser dansk/engelsk, engelsk/dansk inden for

Juridisk sprog: Aftaledokumenter, standardvilkår, processkrifter, cirkulæreskrivelser, testamenter mv.
Økonomisk sprog: Avisartikler, virksomhedsoverdragelse , årsberetninger, regnskaber mv.
IT: manualer.
Forsikring: Generelle og specifikke forsikringsklausuler.
Almindeligt sprog: Korrespondance, meddelelser til Intranet, avisartikler.
Bekræftede oversættelser: CV'er, dåbsattester, separationsbevillinger mv.

Bekræftede oversættelser
Jeg leverer gerne mine oversættelser med translatørbekræftelse, således at de kan bruges af domstole og andre offentlige myndigheder. Dermed står jeg inde for, at oversættelsen er udført korrekt. Translatørstemplet er mit kvalitetsstempel.

Tekstrevision og korrekturlæsning tilbydes på danske og engelske tekster. Teksten rettes for grammatiske fejl, stavefejl, kommateringsfejl, og alternative forslag kan evt. gives. Hvis der er tale om allerede oversatte tekster fra dansk til engelsk kan jeg ydermere kontrollere, om de er oversat korrekt og komme med ændringsforslag.

Sprogtræning tilbydes enkeltvis eller i grupper og afpasses efter den enkeltes behov.

Tavshedspligt
I lighed med revisorer og advokater er statsautoriserede translatører underlagt reglerne om tavshedspligt, og jeg tager altid de nødvendige forholdsregler for at sikre fortroligheden.

Hasteopgaver
Hasteopgaver kan forekomme og jeg påtager mig dem gerne. Ved store opgaver trækker jeg på et kompetent og professionelt netværk af andre statsautoriserede translatører, hvilket sikrer hurtig levering af også store opgaver.